หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. แพร่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000425 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 6 18 11
2 000460 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 4 3
3 000469 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 2 6 4
4 000436 โรงเรียนบ้านคุ้ม 3 7 6
5 000450 โรงเรียนบ้านดอนชัย 4 15 8
6 000482 โรงเรียนบ้านดอนดี 2 2 2
7 000490 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 2 2
8 000471 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร 1 3 2
9 000446 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 5 6 6
10 000466 โรงเรียนบ้านนาคูหา 2 6 4
11 000451 โรงเรียนบ้านนาหลวง 5 11 6
12 000481 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1 3 2
13 000439 โรงเรียนบ้านป่าเลา 2 5 4
14 000454 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ) 3 10 4
15 000461 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 2 9 4
16 000420 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 3 24 7
17 000484 โรงเรียนบ้านร้องเข็ม 1 1 1
18 000456 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1 3 2
19 000438 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 7 22 13
20 000449 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 7 14 9
21 000476 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 14 6
22 000474 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 2 5 4
23 000452 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 3 5 5
24 000468 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1 3 2
25 000470 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 5 22 11
26 000487 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1 3 2
27 000478 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 3 5 4
28 000467 โรงเรียนบ้านห้วยฮ้อม 1 3 2
29 000427 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 7 13 11
30 000465 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 2 7 4
31 000457 โรงเรียนบ้านเตาปูน 1 3 2
32 000428 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 8 20 14
33 000455 โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนักธรรม 1 1 1
34 000443 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 13 54 26
35 000472 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 7 17 13
36 000475 โรงเรียนบ้านแม่แรม 4 22 9
37 000453 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 3 6 6
38 000430 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 4 8 6
39 000421 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 2 7 3
40 000491 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 1 6 1
41 000459 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 1 3 2
42 000485 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1 1 1
43 000389 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 44 111 45
44 000388 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 11 22 17
45 000486 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 3 3 3
46 000479 โรงเรียนแม่หล่าย 7 9 7
47 000432 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 5 15 10
48 000441 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 12 26 18
49 002747 โรงเรียนเจริญราษฏร์ 2 38 8
50 000448 โรงเรียนเจริญศิลป์ 3 5 3
51 000434 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 5 31 8
รวม 225 659 354
1013

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]