หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พิจิตร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001778 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 4 10 6
2 001217 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" 3 7 5
3 001216 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1 1 1
4 001207 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 4 21 9
5 001200 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1 2 2
6 001208 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 2 6 3
7 001194 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1 3 1
8 001226 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1 21 6
9 001240 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1 3 2
10 001218 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" 2 5 4
11 001186 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 4 8 4
12 001195 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 2 2 2
13 001202 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 3 5 5
14 001199 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 2 5 4
15 001204 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 1 2 2
16 001225 โรงเรียนบ้านวังแดง 1 1 1
17 001188 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3 3
18 001203 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 3 2
19 001253 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1 3 2
20 001238 โรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง" 1 3 2
21 001193 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 9 15 13
22 001196 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 2 5 4
23 001219 โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 2 22 6
24 001211 โรงเรียนวังก้านเหลือง 4 23 8
25 001189 โรงเรียนวัดคลองคูณ 1 1 1
26 001213 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1 10 3
27 001191 โรงเรียนวัดทับหมัน 6 10 6
28 001241 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1 2 2
29 001192 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 6 13 7
30 001180 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1 1 1
31 001185 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 6 24 11
32 001206 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 2 8 4
33 001235 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1 3 2
34 001210 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง"แก้ววิทยาคาร" 2 3 3
35 001198 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 4 19 7
36 001222 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 2 2 2
37 001221 โรงเรียนวัดป่าเรไร 4 4 4
38 001242 โรงเรียนวัดป่าแดง 2 4 3
39 001190 โรงเรียนวัดพร้าว 4 7 6
40 001229 โรงเรียนวัดวังสำโรง 4 7 6
41 001230 โรงเรียนวัดวังเรือน 1 8 4
42 003100 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 12 2
43 001231 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1 2 2
44 001228 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1 1 1
45 001181 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1 3 2
46 001220 โรงเรียนวัดหนองแก 1 3 2
47 001244 โรงเรียนวัดเขารวก 1 2 2
48 001215 โรงเรียนวัดโพทะเล 6 27 10
49 001224 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1 1 1
50 001227 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1 1 1
51 001212 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1 2 2
52 001187 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 7 23 11
53 001234 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 3 18 6
54 001184 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 12 29 20
55 001201 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 1 2 2
56 001214 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 9 20 14
57 001183 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 12 13 12
58 001232 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1 3 2
59 001197 โรงเรียนสิริวัฒนา 1 3 2
60 001251 โรงเรียนหัวเฉียว 1 1 1
61 001223 โรงเรียนอนุบาลสุธินี 1 1 1
62 001209 โรงเรียนเทพประทาน 3 8 4
63 001205 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1 5 2
64 001247 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก 1 1 1
65 001233 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
66 001182 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 2 4 3
รวม 175 490 275
765

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]