หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พะเยา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002176 โรงเรียนชัยชุมภู 1 1 1
2 002184 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1 6 2
3 002124 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 5 11 8
4 002202 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 3 6 4
5 002085 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 4 10 7
6 002173 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1 1 1
7 002136 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 4 16 7
8 002212 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 2 2 2
9 002113 โรงเรียนบ้านควร 2 3 3
10 002197 โรงเรียนบ้านจำบอน 2 5 4
11 002190 โรงเรียนบ้านจุน 1 3 2
12 002199 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1 2 2
13 002195 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 4 6 6
14 002082 โรงเรียนบ้านดู่ 3 8 6
15 002189 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 2 1
16 002127 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 3 9 6
17 002103 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 2 6 3
18 002154 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฏร์อนุกูล) 2 4 4
19 002133 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 1 1 1
20 002166 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 1 2 2
21 002213 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1 3 2
22 002201 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 5 34 13
23 002209 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 3 12 7
24 002186 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 1 3 2
25 002086 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 1 1
26 002179 โรงเรียนบ้านปง 2 12 3
27 002187 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 3 2
28 002193 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1 3 2
29 002174 โรงเรียนบ้านปัว 2 21 6
30 002207 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 2 3 2
31 002188 โรงเรียนบ้านปางป้อม 2 4 4
32 002215 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1 1 1
33 002117 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 2 3 2
34 002145 โรงเรียนบ้านยางขาม 9 12 12
35 002115 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 5 8 7
36 002172 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 14 40 22
37 002121 โรงเรียนบ้านสถาน 8 22 14
38 002181 โรงเรียนบ้านสบขาม 1 3 2
39 003026 โรงเรียนบ้านสบบง 1 1 0
40 002120 โรงเรียนบ้านสบสา 1 2 1
41 002198 โรงเรียนบ้านสระ 2 3 3
42 002087 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1 2 2
43 002210 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 2 4 3
44 002126 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1 3 2
45 002169 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 1 10 3
46 002178 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 35 2
47 002111 โรงเรียนบ้านหย่วน(นาคโรวาท) 2 3 3
48 002180 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 2 15 7
49 002123 โรงเรียนบ้านฮวก 2 6 4
50 002185 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 2 5 2
51 002175 โรงเรียนบ้านแก 1 1 1
52 002125 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 2 3 3
53 002171 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 2 5 4
54 002105 โรงเรียนบ้านแวน 1 1 1
55 002200 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 5 12 8
56 002182 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 2 5 4
57 002160 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 3 7 3
58 002177 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 1 1
59 002074 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 2 4 3
60 002130 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 2 5 4
61 002122 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 5 34 14
62 002141 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 13 40 26
63 002108 โรงเรียนอนุบาลปง 4 6 5
64 002170 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 4 17 7
65 002084 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 14 30 17
66 002116 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 2 4 3
67 002092 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 12 28 16
68 002100 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 7 15 12
69 002112 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 5 21 11
รวม 210 620 351
971

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]