หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พะเยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000948 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 6 4
2 000990 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 5 10 8
3 000968 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1 2 2
4 000985 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 8 13 8
5 000953 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 10 22 15
6 000966 โรงเรียนบ้านค่า 7 38 15
7 000967 โรงเรียนบ้านค่าบน 3 15 7
8 000964 โรงเรียนบ้านจำไก่ 2 9 2
9 000965 โรงเรียนบ้านดง 3 5 3
10 000983 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 4 8 7
11 000982 โรงเรียนบ้านดงอินตา 8 26 15
12 000959 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 2 4 3
13 000955 โรงเรียนบ้านดาวเรือง 1 2 2
14 000950 โรงเรียนบ้านต๋อม 4 4 4
15 000969 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1 1 1
16 000987 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1 1 1
17 000972 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 2 3 2
18 000976 โรงเรียนบ้านปาง 5 13 9
19 000975 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 3 9 6
20 000992 โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ 1 2 1
21 000978 โรงเรียนบ้านปิน 1 2 2
22 000945 โรงเรียนบ้านป่าคา 0 0 0
23 000981 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1 3 2
24 000958 โรงเรียนบ้านป่าแดงบุญนาค 1 3 1
25 000993 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 0 0 0
26 000947 โรงเรียนบ้านภูเงิน 15 31 23
27 000963 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 5 9 8
28 000997 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1 3 2
29 000949 โรงเรียนบ้านร่องห้า 2 3 2
30 000971 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 2 6 2
31 000960 โรงเรียนบ้านศาลา 1 3 2
32 000984 โรงเรียนบ้านสันขวาง 1 6 3
33 000988 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 3 3
34 000954 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 2 2 1
35 000991 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 3 2
36 002114 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 1 1
37 000944 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 3 1
38 000989 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 3 1
39 000999 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 0 0 0
40 000998 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 2 11 5
41 000994 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1 1 1
42 000979 โรงเรียนบ้านเหล่า 3 44 12
43 000957 โรงเรียนบ้านแม่กา 2 15 5
44 000952 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1 3 1
45 000946 โรงเรียนบ้านแม่ปิืม 1 3 1
46 000996 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1 1 1
47 000977 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 3 2
48 000974 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 24 4
49 000951 โรงเรียนบ้านไร่ 2 11 4
50 000980 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 20 45 33
51 000961 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 33 71 45
52 000995 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1 1 1
53 000956 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 5 8 8
54 000986 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 2 4 2
55 000962 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 5 21 9
56 002065 โรงเรียนเทศบาล 6 1 1 1
รวม 196 544 306
850

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]