หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. น่าน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002655 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1 3 1
2 002656 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 5 17 10
3 002657 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 2 5 4
4 002658 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 1 7 3
5 002659 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 3 7 5
6 002660 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 3 17 6
7 002661 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 4 11 5
8 002662 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 8 19 15
9 002663 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 9 2
10 002664 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 2 4 2
11 002665 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 1 1 1
12 002666 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 2 4 3
13 002667 โรงเรียนบ้านกอก 2 6 4
14 002913 โรงเรียนบ้านกอกจูน 1 3 2
15 002914 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1 1 1
16 002668 โรงเรียนบ้านคัวะ 1 1 1
17 002669 โรงเรียนบ้านชี 1 2 1
18 002670 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1 1 1
19 002671 โรงเรียนบ้านด่าน 6 20 9
20 002672 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 1 1
21 002673 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1 2 2
22 002674 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1 1 1
23 002675 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 6 11 10
24 002676 โรงเรียนบ้านน้ำคา 2 2 2
25 002677 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 1 5 2
26 002678 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 2 4 4
27 002679 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1 3 2
28 002680 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 4 11 6
29 002681 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1 2 1
30 002682 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 3 6 6
31 002683 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1 1 1
32 002684 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 3 2
33 002685 โรงเรียนบ้านปงสนุก 2 2 2
34 002686 โรงเรียนบ้านปรางค์ 14 53 19
35 003104 โรงเรียนบ้านปางหก 1 12 2
36 002687 โรงเรียนบ้านปางแก 3 6 5
37 002688 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 16 5
38 002689 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1 6 2
39 002690 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน 2 3 3
40 002691 โรงเรียนบ้านผาเวียง 3 11 6
41 002912 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1 3 2
42 002692 โรงเรียนบ้านร้อง 2 22 3
43 002693 โรงเรียนบ้านสบกอน 5 7 6
44 002694 โรงเรียนบ้านสบปืน 1 3 2
45 002695 โรงเรียนบ้านสบมาง 10 14 12
46 002696 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 18 61 28
47 002697 โรงเรียนบ้านสองแคว 6 26 13
48 002698 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2 13 4
49 002699 โรงเรียนบ้านส้าน 6 12 11
50 002700 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 3 7 5
51 002701 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 3 44 5
52 002702 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1 5 2
53 002911 โรงเรียนบ้านเกวต 1 4 2
54 002703 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1 40 8
55 002704 โรงเรียนบ้านแหน 2 6 2
56 002705 โรงเรียนบ้านไร่ 7 14 12
57 002706 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1 3 2
58 002707 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 10 28 18
59 002708 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 3 12 4
60 002709 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 3 8 6
61 002710 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1 1 1
62 002711 โรงเรียนวรนคร 9 23 16
63 002712 โรงเรียนศรีสระวงค์ 2 4 3
64 002713 โรงเรียนสกาดพัฒนา 2 4 3
65 002908 โรงเรียนสบมาง 0 0 0
66 002714 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 3 22 8
67 002715 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1 3 1
68 002716 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 2 2
69 002718 โรงเรียนเพียงหลวง 7 1 3 2
70 002719 โรงเรียนแสนทองวิิทยา 3 6 4
71 002720 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 14 22 18
72 002721 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 8 22 14
73 002717 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 1 2 2
รวม 232 745 381
1126

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]