หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002024 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน 1 6 2
2 001856 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 2 10 4
3 001744 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 4 47 8
4 001491 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 7 19 11
5 001495 โรงเรียนบ้านคลองไทร 4 18 7
6 001848 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 2 8 4
7 001729 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1 3 2
8 001490 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 8 12 11
9 001505 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 14 41 27
10 001736 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1 3 2
11 001857 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 1 1
12 001488 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 4 5 4
13 001735 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1 3 2
14 001728 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 2 4 3
15 001487 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 1 1
16 001875 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 2 2
17 001509 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1 3 2
18 001511 โรงเรียนบ้านปางงู 1 3 2
19 001485 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 3 7 5
20 001502 โรงเรียนบ้านปางสุด 12 31 22
21 001850 โรงเรียนบ้านมาบแก 2 3 3
22 001503 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 6 26 12
23 001498 โรงเรียนบ้านวังดินดาด 1 1 1
24 001849 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 20 5
25 001834 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 2 21 6
26 001738 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 3 2
27 001742 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 8 3
28 001506 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 13 31 21
29 001510 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 1 3 2
30 001861 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1 16 5
31 001507 โรงเรียนบ้านหินดาด 5 23 10
32 001499 โรงเรียนบ้านเปราะ 2 2 2
33 001500 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 3 3 3
34 001751 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 1 1
35 001745 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพญาลับแล 1 2 2
36 001748 โรงเรียนปางชัย 3 42 4
37 001731 โรงเรียนพนาสวรรค์ 4 8 7
38 001860 โรงเรียนยอดห้วยแก้ว 1 6 4
39 001750 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1 2 2
40 001512 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1 2 2
41 001732 โรงเรียนวัดจิกลาด 3 6 5
42 000875 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 1 1 1
43 001741 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1 6 3
44 001504 โรงเรียนวัดบางแก้ว 2 4 3
45 001853 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 2 6 4
46 001859 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1 10 3
47 001734 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 7 21 13
48 001749 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 0 0 0
49 001497 โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 6 10 9
50 001854 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1 1 1
51 001493 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุรณ์ 1 1 1
52 001494 โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 5 4
53 001855 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1 1 1
54 001753 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1 1 1
55 001489 โรงเรียนวัดหนองตางู 15 55 25
56 001513 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 3 18 7
57 001492 โรงเรียนวัดหนองยาว 3 7 5
58 001858 โรงเรียนวัดเจริญผล 1 1 1
59 001496 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 8 24 16
60 001863 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1 1 1
61 001501 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 6 9 8
62 001486 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 8 19 10
63 001851 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 15 4
64 001740 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 8 23 15
65 001747 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 2 7 4
66 001847 โรงเรียนเขาแม่กระทู้ 1 5 2
67 001508 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 2
รวม 210 710 368
1078

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]