หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003039 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 3 8 4
2 003040 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 17 45 22
3 003041 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 10 30 14
4 003042 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 2 2 2
5 003043 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1 1 1
6 003044 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1 20 5
7 003045 โรงเรียนบ้านกองลอย 1 1 1
8 003046 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 3 4 3
9 003047 โรงเรียนบ้านซิแบร 1 1 1
10 003048 โรงเรียนบ้านดงดำ 1 1 1
11 003049 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 4 15 8
12 003050 โรงเรียนบ้านตีนตก 1 2 2
13 003051 โรงเรียนบ้านตุงลอย 6 36 7
14 003052 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 5 3
15 003053 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 3 2
16 003054 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 2 6 3
17 003055 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1 3 1
18 003056 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 1 3 2
19 003057 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 8 20 16
20 003058 โรงเรียนบ้านบงตัน 11 21 15
21 003059 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 4 12 5
22 003060 โรงเรียนบ้านผาปูน 4 58 9
23 003061 โรงเรียนบ้านผาแตน 1 3 1
24 003062 โรงเรียนบ้านพุย 2 4 2
25 003063 โรงเรียนบ้านมูเซอ 4 6 4
26 003064 โรงเรียนบ้านยางครก 0 0 0
27 003065 โรงเรียนบ้านยางเปา 10 16 11
28 003066 โรงเรียนบ้านยางเปียง 7 24 13
29 003067 โรงเรียนบ้านวังกอง 1 3 1
30 003068 โรงเรียนบ้านวังลุง 3 8 3
31 003069 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1 2 1
32 003070 โรงเรียนบ้านหลวง 5 8 6
33 003071 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1 1 1
34 003072 โรงเรียนบ้านหางดง 1 1 1
35 003073 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 6 22 9
36 003074 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 3 3 3
37 003075 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 2 6 2
38 003076 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 3 14 6
39 003077 โรงเรียนบ้านอูตูม 1 1 1
40 003078 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1 6 2
41 003079 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1 2 1
42 003080 โรงเรียนบ้านแปลง 5 3 8 3
43 003081 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 6 2
44 003082 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 3 15 4
45 003083 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 5 23 6
46 003084 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 4 6 4
47 003085 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 2 4 2
48 003086 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 4 5 4
49 003087 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1 1 1
50 003088 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 2 6 3
51 003089 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 2 6 4
52 003090 โรงเรียนบ้านแม่โขง 1 2 1
53 003091 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 4 9 5
54 003092 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1 3 1
55 003093 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1 1 1
56 003094 โรงเรียนบ้านโปง 2 3 2
57 003095 โรงเรียนบ้านไร่ 1 10 1
58 003096 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 5 8 5
59 003097 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 3 9 6
รวม 183 552 250
802

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]