หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000037 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 3 12 5
2 000027 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1 3 2
3 000006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 4 3
4 000002 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 3 8 3
5 000053 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1 15 4
6 000071 โรงเรียนบ้านกองลม 2 3 2
7 000016 โรงเรียนบ้านจอง 1 1 1
8 000058 โรงเรียนบ้านดง 1 3 2
9 000040 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 3 5 3
10 000007 โรงเรียนบ้านต้นโชค 2 2 2
11 000003 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1 3 2
12 000060 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1 1 1
13 000741 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1 9 2
14 000064 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1 1 1
15 000065 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1 1 1
16 000020 โรงเรียนบ้านปางปอย 3 4 3
17 000009 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1 1 1
18 000074 โรงเรียนบ้านปางแดง 1 3 2
19 000054 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 40 4
20 000402 โรงเรียนบ้านผาแดง 1 2 2
21 000048 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2 3 2
22 000024 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1 3 1
23 000012 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 5 11 8
24 000019 โรงเรียนบ้านลาน 5 34 14
25 000031 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1 5 2
26 000021 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 6 16 7
27 000068 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 2 2
28 000047 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 2 4 2
29 000044 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 3 2
30 000059 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1 1 1
31 000004 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 2 2
32 000061 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 2 4 3
33 000052 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 3 12 6
34 000050 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 2 2
35 000056 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 2 2
36 000075 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1 1 1
37 000041 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1 3 2
38 000070 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 2 5 4
39 000055 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 3 5 3
40 000033 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2 8 3
41 000049 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 6 16 11
42 000017 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 6 20 9
43 000032 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 9 23 12
44 000013 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 2 5 4
45 000073 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 2 5 4
46 000030 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 2 3 2
47 000010 โรงเรียนบ้านแม่คะ 2 2 2
48 000051 โรงเรียนบ้านแม่นะ 3 6 5
49 000001 โรงเรียนบ้านแม่สาว 9 21 13
50 000045 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1 3 1
51 000067 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1 6 2
52 000039 โรงเรียนบ้านโป่งนก 3 9 5
53 000029 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 2 4 4
54 000028 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 4 4
55 000034 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 5 43 13
56 000043 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์หงษ์สกุล 1 3 2
57 000072 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 3 10 5
58 000022 โรงเรียนรัฐราษฎฐ์อุปถัมภ์ 2 4 2
59 000046 โรงเรียนวัดนันทาราม 4 11 6
60 000069 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 3 13 3
61 000023 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 1 3 2
62 000066 โรงเรียนวิรุณเทพ 1 1 1
63 000035 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 2 3 3
64 000038 โรงเรียนสันติวนา 1 3 1
65 000018 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 9 37 17
66 000057 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 7 11 9
67 000042 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 3 2
68 000015 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 9 19 9
69 000025 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1 3 1
70 000026 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 2 6 4
71 000014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 12 76 21
72 000063 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 2 2 2
73 000062 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1 1 1
74 000011 โรงเรียนรังษีวิทยา 5 5 5
75 000008 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 3 5 3
76 000005 โรงเรียนศีลรวี 2 2 2
77 000036 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1 2 1
รวม 205 640 308
948

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]