หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003018 โรงเรียน สพป.ชม.1 0 0 0
2 001621 โรงเรียนชลประทานผาแตก 24 86 43
3 000878 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 12 39 25
4 000890 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 7 13 9
5 000920 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 5 12 8
6 000876 โรงเรียนท่าศาลา 2 4 3
7 000893 โรงเรียนบ้านดอนปิน 7 18 11
8 000924 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 2 4 2
9 000887 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง 4 5 5
10 000914 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 2 11 2
11 000909 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 3 1
12 000921 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1 1 1
13 000912 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 1 3 2
14 000898 โรงเรียนบ้านปางแดง 0 0 0
15 000903 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 2 3 2
16 000896 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 3 3 3
17 001622 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 5 12 7
18 000907 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1 3 2
19 000901 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 10 20 7
20 001581 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 0 0 0
21 000911 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 8 15 10
22 000908 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 6 6 5
23 000900 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 3 6 2
24 003005 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 2 0 0
25 000904 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 6 20 7
26 000913 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 2 11 4
27 000906 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 3 8 3
28 000905 โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี 4 4 2
29 000881 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 3 38 9
30 000895 โรงเรียนพุทธิโศภน 3 10 6
31 000885 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 5 24 12
32 000884 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 24 49 31
33 000877 โรงเรียนวัดดอนจั่น 8 25 15
34 000919 โรงเรียนวัดดอนชัย 1 1 1
35 000888 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 4 6 5
36 000886 โรงเรียนวัดป่าตัน 1 5 2
37 000891 โรงเรียนวัดป่าแดด 2 4 4
38 000889 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 3 3 2
39 000892 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 2 18 6
40 000880 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 19 3
41 000923 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1 3 2
42 000918 โรงเรียนวัดห้วยทราย 1 1 1
43 000916 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 3 6 5
44 000922 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 6 17 8
45 000917 โรงเรียนวัดเปาสามขา 1 2 1
46 000883 โรงเรียนศรีเนห์รู 1 3 1
47 000925 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 2 8 4
48 000882 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 16 5
49 000910 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 3 6 3
50 000915 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2 4 2 2
51 000894 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 39 148 69
52 003006 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์1 1 1 0
53 000897 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 2 6 2
54 000902 โรงเรียนแม่คือวิทยา 2 3 3
55 000929 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 15 86 14
56 000930 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 3 3
57 000928 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2 4 2
58 000931 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 1 1
59 000926 โรงเรียนวิชัยวิทยา 2 4 2
60 000927 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 15 4
61 000932 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัย 1 1 1
รวม 271 848 395
1243

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]