หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงราย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002475 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 8 25 16
2 002476 โรงเรียนดอยลานพิทยา 5 10 9
3 003024 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1 2 2
4 002478 โรงเรียนบ้านจะคือ 1 2 1
5 002479 โรงเรียนบ้านดอน 2 6 4
6 002480 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 2 6 4
7 002481 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 17 38 29
8 002482 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 8 16 11
9 002483 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 5 2
10 002484 โรงเรียนบ้านนางแลใน 2 18 6
11 002485 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1 3 2
12 002486 โรงเรียนบ้านปงเคียน 2 6 4
13 002487 โรงเรียนบ้านปางคึก 1 5 2
14 002488 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1 3 1
15 002489 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1 3 2
16 002490 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1 1 1
17 002491 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 8 32 14
18 002492 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 2 1 1
19 002493 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 5 5 5
20 002494 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 2 6 3
21 002495 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 2 4 2
22 002496 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 2 4 3
23 002497 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 2 3 3
24 002498 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 32 130 56
25 002499 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 1 1
26 002500 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1 1 1
27 002501 โรงเรียนบ้านหัวดอย 8 15 11
28 002502 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 9 5
29 002503 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 5 12 6
30 002504 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 4 2
31 002505 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 2 5 4
32 002506 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1 1 1
33 002507 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 3 3 3
34 002508 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 8 16 13
35 002997 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1 2 1
36 002509 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1 8 3
37 002510 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 4 10 7
38 002511 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1 2 2
39 002512 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1 3 2
40 002513 โรงเรียนผาขวางวิทยา 5 18 10
41 002518 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 4 7 6
42 002519 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1 10 2
43 002520 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 20 115 43
44 002521 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 3 15 7
45 002523 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 5 10 7
46 002524 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 2 4 2
47 002525 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 7 37 18
48 002474 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 2 1
49 002991 โรงเรียนธารทิพย์ 1 2 2
50 002514 โรงเรียนมารีรักษ์ 1 3 1
51 002515 โรงเรียนวิศานุสรณ์ 1 1 1
52 002516 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1 1 1
53 002522 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 1 1
54 002517 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 3 5 5
รวม 207 657 352
1009

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]