หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000141 1.000 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 43
2 000142 1.000 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 44
3 000143 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 41
4 000144 2.000 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 44
5 000145 2.000 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 44
6 000146 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 43
7 000147 3.000 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 40
8 000148 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 37
9 000149 4.000 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 34
10 000150 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 14
11 000152 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 20
12 000153 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 1
13 000154 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
14 000155 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
15 000156 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
16 000164 7.000 มารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
17 000165 7.000 มารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
18 000166 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
19 000169 8.000 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 44
20 000170 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 27

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางประพิมภร มณีกุล
2 นางละออง พุกเฉื่อย
3 นางคนึง บุตรตานนท์
4 นายอุดม ปุระพรหม
5 นางสาวชลารินทร์ สุรินจักร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]