การแก้ไขข้อมูลเด็กเข้าแข่งขัน (ระดับภาค)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6 ทุกโรง
         
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:03 น.