งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 4
5 บ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 5
6 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 5
7 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
9 บ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
10 บ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
11 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
12 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
13 วันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 7
14 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 14
15 บ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 14
16 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 14
17 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 17
18 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 18
19 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 19
20 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 20
21 เทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 52 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5
6 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5
7 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 7
8 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 7
9 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 7
10 บ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 10
11 บ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 10
12 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 12
13 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 12
14 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 14
15 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
16 บ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
17 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไทรโยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 4
6 อมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 4
7 เทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 4
8 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8
9 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8
10 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8
11 บ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 11
12 บ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 11
13 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 11
14 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 11
15 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 11
16 บ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 16
17 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 16
18 บ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 18
19 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 19
20 วัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 20
21 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 21
22 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
23 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
24 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
25 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 4
5 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 5
6 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 6
7 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 7
8 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 8
9 บ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 9
10 บ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 10
11 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 4
5 บ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 5
6 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 6
7 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 6
8 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 8
9 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 8
10 บ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 10
11 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 10
12 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 12
14 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 54 เข้าร่วม 14
15 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 45 เข้าร่วม 15
16 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 42 เข้าร่วม 16
17 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 39 เข้าร่วม 17
18 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามป้อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 6
7 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 7
8 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 8
9 วัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 8
10 บ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 10
11 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 10
12 บัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 12
13 บ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 13
14 วัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 13
15 บ้านโคกตะพาบ สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 15
16 บ้านห้วยโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 16
17 บ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 16
18 ชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 18
19 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 19
20 บ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 58 เข้าร่วม 20
21 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
22 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4
5 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5
6 บ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 6
7 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
9 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
10 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 4
5 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5
6 บ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5
7 วัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 7
8 บ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8
9 บ้านขามหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 9
10 บ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
11 บ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
12 บ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
13 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
14 อมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
15 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ม.1-ม.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.3 ทอง 4
5 บ้านโคกเพ็ด(คง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 5
6 บ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.6 เงิน 6
7 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.6 เงิน 6
8 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.6 เงิน 8
9 บ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.6 เงิน 9
10 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.3 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.3 เงิน 11
12 บ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.3 เงิน 11
13 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -
14 บ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 4
5 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 5
6 บ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 4
5 ชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 5
6 บ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 6
7 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 4
5 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 5
6 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 6
7 บ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 4
5 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 4
6 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 6
7 บ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 7
8 บ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 4
5 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ ชุมชนคงวิทยา, เมืองคง, บ้านหนองแขม, บ้านขามหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 กันยายน และ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 4
5 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน