สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 14 10 6 30 35 8 2 8 45
2 บ้านสระสี่เหลี่ยม 10 6 2 18 19 8 2 1 29
3 บ้านหนองหว้า 8 4 3 15 18 3 4 3 25
4 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 7 0 2 9 11 2 0 2 13
5 บ้านประคำ 6 1 5 12 13 9 5 2 27
6 วันครู 2502 6 0 7 13 20 3 6 2 29
7 บ้านหนองพรานปาน 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 บ้านดอนกลาง 5 7 0 12 16 0 0 3 16
9 บ้านหนองบัวทุ่ง 5 5 5 15 16 5 1 1 22
10 บ้านหมัน 5 5 4 14 13 3 2 0 18
11 บ้านหนองบัว(คง) 5 2 0 7 7 0 0 0 7
12 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 4 5 4 13 20 7 6 1 33
13 ชุมชนบ้านเหลื่อม 4 4 2 10 13 4 1 1 18
14 อมรศิลป์ 4 3 7 14 22 7 4 2 33
15 บ้านหนองเต่า 4 3 1 8 13 5 4 4 22
16 บ้านดอนใหญ่ 4 3 1 8 10 0 2 1 12
17 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 2 1 7 8 0 0 0 8
18 บ้านกระถิน 4 2 1 7 8 0 0 0 8
19 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 4 1 1 6 12 6 2 5 20
20 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 4 1 0 5 7 1 1 1 9
21 บ้านหนองคอม 3 6 3 12 13 6 6 2 25
22 บ้านตากิ่ม 3 5 1 9 16 2 1 0 19
23 บ้านหนองตาด 3 4 1 8 16 9 12 8 37
24 บ้านหนองปรือโป่ง 3 3 5 11 13 11 4 3 28
25 บ้านหนองบัวกระจาย 3 3 3 9 14 10 2 2 26
26 วัดบ้านไร่ 3 2 3 8 7 5 6 5 18
27 บ้านโนนสำราญ 3 2 2 7 13 7 3 4 23
28 บ้านปอบิด 3 1 3 7 10 4 1 0 15
29 บ้านอ้อยช้าง 3 1 0 4 8 3 1 0 12
30 บ้านโพนทอง 3 1 0 4 7 9 0 1 16
31 บ้านหนองแสง 3 1 0 4 7 2 0 1 9
32 บ้านเมืองคง 3 1 0 4 4 2 1 1 7
33 ชุมชนบ้านช่อระกา 3 0 2 5 8 3 2 0 13
34 บ้านคอนเมือง 3 0 1 4 5 5 0 0 10
35 บ้านตาจั่น 2 6 3 11 14 1 4 1 19
36 บ้านศาลาหนองขอน 2 5 0 7 11 6 6 1 23
37 บ้านแดงน้อย 2 5 0 7 9 13 10 4 32
38 บ้านตะโกโคก 2 3 3 8 10 4 2 1 16
39 บ้านโนนระเวียง 2 3 1 6 13 5 5 4 23
40 บ้านดอนตะหนิน 2 2 3 7 15 3 1 3 19
41 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 3 7 7 5 1 2 13
42 บ้านด่านช้าง 2 2 2 6 9 6 2 0 17
43 บ้านหนองม่วง 2 2 0 4 9 1 3 0 13
44 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 2 1 2 5 6 4 1 1 11
45 บ้านทองหลางน้อย 2 1 1 4 4 7 3 0 14
46 บ้านดอนไผ่ 2 1 0 3 6 0 2 0 8
47 บ้านหนองขามนาดี 2 1 0 3 5 2 1 0 8
48 บ้านปรางค์ 2 1 0 3 4 1 4 2 9
49 บ้านโคกสี 2 0 2 4 7 2 0 0 9
50 บ้านโนนสัง 2 0 1 3 9 7 3 2 19
51 บ้านหนองขามน้อย 2 0 1 3 4 0 0 1 4
52 วนาประชารัฐบำรุง 2 0 0 2 3 3 0 0 6
53 บ้านบุเสมาทอง 2 0 0 2 3 2 1 2 6
54 บ้านคึมมะอุ 2 0 0 2 3 0 1 1 4
55 บ้านโนนดู่ 1 4 0 5 9 5 5 4 19
56 ปริยัติไพศาล 1 3 2 6 6 9 4 4 19
57 วานิชวิทยา 1 3 0 4 9 4 1 2 14
58 บ้านคูขาด 1 3 0 4 5 4 2 1 11
59 บ้านสระครก 1 3 0 4 3 5 2 5 10
60 บ้านดอนแร้ง 1 2 5 8 11 3 4 2 18
61 บ้านหนองโคบาล 1 2 4 7 11 2 4 1 17
62 บ้านหินลาดหนองโดน 1 2 4 7 7 3 0 0 10
63 บ้านหนองแขม 1 2 2 5 8 1 0 0 9
64 บ้านนาดอนบก 1 2 0 3 3 0 0 0 3
65 บัวใหญ่วิทยา 1 1 4 6 8 3 1 2 12
66 บ้านตลุกพลวง 1 1 2 4 7 6 3 1 16
67 บ้านโนนเพ็ด 1 1 2 4 5 1 1 0 7
68 บ้านโคกเสี่ยว 1 1 0 2 5 4 3 4 12
69 บ้านดงบัง 1 1 0 2 4 3 3 4 10
70 บ้านดอนคนทา 1 1 0 2 4 1 1 1 6
71 บ้านห้วยยาง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
72 บ้านดอนทะแยง 1 1 0 2 3 1 0 2 4
73 บ้านหนองปรือคึมม่วง 1 0 2 3 5 4 1 0 10
74 บ้านหนองพลวง 1 0 1 2 5 1 1 0 7
75 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 0 1 2 4 3 4 2 11
76 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 0 1 2 3 6 1 3 10
77 บ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 1 0 1 2 3 3 0 0 6
78 บ้านโจด 1 0 1 2 3 1 0 1 4
79 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 1 2 2 2 2 0 6
80 บ้านโนนรัง 1 0 1 2 2 0 1 1 3
81 บ้านทัพมะขาม 1 0 0 1 6 2 2 0 10
82 บ้านดอนเปล้า 1 0 0 1 6 2 1 0 9
83 บ้านนาแค 1 0 0 1 4 2 1 1 7
84 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 1 5
85 บ้านหนองสะเดา 1 0 0 1 3 2 0 1 5
86 บ้านโนนเต็ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
87 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 3 1 0 6
88 บ้านโนนมะเฟือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านตะโกทุ่ง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
90 บ้านฝาผนัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านตะหนอด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
92 บ้านโนนทองหลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 วัดบ้านหินแห่ 0 4 1 5 4 2 0 1 6
94 ชุมชนบ้านวัด 0 3 3 6 9 2 3 1 14
95 วัดบ้านโนนกอก 0 3 2 5 10 3 2 3 15
96 บ้านเก่าค้อ 0 3 1 4 4 7 1 5 12
97 บ้านขามป้อม 0 3 0 3 4 4 2 5 10
98 บ้านสีสุก 0 2 3 5 5 4 2 0 11
99 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 0 2 2 4 10 3 0 0 13
100 บ้านหนองหว้าเอน 0 2 1 3 13 1 1 5 15
101 ไทยรัฐวิทยา 18 0 2 1 3 7 1 1 0 9
102 บ้านหลุบกุง 0 2 1 3 4 3 1 0 8
103 บ้านขามเวียน 0 2 1 3 1 1 1 2 3
104 บ้านไทรโยง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
105 บ้านน้อยหนองหนาด 0 1 1 2 5 6 1 0 12
106 บ้านตลุกสาหร่าย 0 1 1 2 4 2 2 1 8
107 บ้านหนองกก 0 1 1 2 3 0 0 0 3
108 บ้านอุทัยทอง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
109 บ้านโคกตะพาบ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
110 บ้านตะโก 0 1 0 1 3 2 0 2 5
111 ห้วยไหวัฒนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
112 บ้านโสกสนวน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
113 บ้านเก่างิ้ว 0 1 0 1 3 0 1 1 4
114 วัดบ้านสีดา 0 1 0 1 2 3 1 0 6
115 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
116 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
117 บ้านโสกงูเหลือม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 ขามเตี้ยพิทยาคม 0 0 3 3 6 3 2 3 11
119 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 0 0 2 2 6 2 0 4 8
120 บ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) 0 0 1 1 5 5 4 0 14
121 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
122 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
123 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 0 1 1 3 1 1 0 5
124 บ้านดอนชุมช้าง 0 0 1 1 3 0 2 0 5
125 เทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) 0 0 1 1 2 5 2 0 9
126 บ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 2 1 0 1 3
127 บ้านวังโพธิ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านตาชู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0 0 5 1 1 2 7
131 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) 0 0 0 0 3 3 1 2 7
132 บ้านเสมา 0 0 0 0 3 1 3 1 7
133 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
134 เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0 0 3 1 1 2 5
135 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
136 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 3 0 2 0 5
137 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 2 2 2 1 6
138 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
139 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 บ้านทองหลาง(คง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 เบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
142 บ้านดอนหันโนนเพ็ด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 วัดบ้านมะค่า 0 0 0 0 1 5 1 1 7
144 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
146 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
148 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองบง(แก้งฯ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านโคกเพ็ด(คง) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 บ้านแฝก 0 0 0 0 1 1 1 2 3
152 วัดบ้านดอนโก่ย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
153 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านหนองบัวสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 2 2
158 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
159 บ้านมะค่า(คง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
163 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
164 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
165 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
166 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
170 วัดบ้านสามเมือง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
171 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 วังโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านศาลาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
178 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
179 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านตลุกหินปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 233 206 166 605 956 448 250 204 1,654