สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 11 9 5 25 30 7 2 7 39
2 บ้านสระสี่เหลี่ยม 10 6 2 18 19 8 2 1 29
3 บ้านประคำ 6 1 5 12 13 9 5 2 27
4 วันครู 2502 6 0 7 13 20 3 6 2 29
5 บ้านหนองพรานปาน 6 0 0 6 6 0 0 0 6
6 บ้านหมัน 5 5 4 14 13 3 2 0 18
7 บ้านหนองบัว(คง) 5 2 0 7 7 0 0 0 7
8 บ้านหนองบัวทุ่ง 4 4 5 13 12 4 1 1 17
9 ชุมชนบ้านเหลื่อม 4 4 2 10 13 4 1 1 18
10 อมรศิลป์ 4 3 7 14 22 7 4 2 33
11 บ้านดอนใหญ่ 4 3 1 8 10 0 2 1 12
12 บ้านกระถิน 4 2 1 7 8 0 0 0 8
13 บ้านหนองหว้า 4 1 0 5 8 1 3 3 12
14 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 4 1 0 5 7 1 1 1 9
15 บ้านตากิ่ม 3 5 1 9 16 2 1 0 19
16 บ้านดอนกลาง 3 5 0 8 12 0 0 3 12
17 บ้านหนองตาด 3 4 1 8 16 9 12 8 37
18 บ้านหนองบัวกระจาย 3 3 3 9 14 10 2 2 26
19 วัดบ้านไร่ 3 2 3 8 7 5 6 5 18
20 บ้านหนองปรือโป่ง 3 2 1 6 8 8 3 3 19
21 บ้านปอบิด 3 1 3 7 10 4 1 0 15
22 บ้านหนองเต่า 3 1 0 4 9 5 4 4 18
23 บ้านเมืองคง 3 1 0 4 4 2 1 1 7
24 ชุมชนบ้านช่อระกา 3 0 2 5 8 3 2 0 13
25 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 3 0 1 4 6 2 0 2 8
26 บ้านคอนเมือง 3 0 1 4 5 5 0 0 10
27 บ้านศาลาหนองขอน 2 5 0 7 11 6 6 1 23
28 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 2 4 4 10 18 6 6 1 30
29 บ้านตะโกโคก 2 3 3 8 10 4 2 1 16
30 บ้านโนนระเวียง 2 3 1 6 13 5 5 4 23
31 บ้านแดงน้อย 2 3 0 5 8 11 10 4 29
32 บ้านดอนตะหนิน 2 2 3 7 15 3 1 3 19
33 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 3 7 7 5 1 2 13
34 บ้านด่านช้าง 2 2 2 6 9 6 2 0 17
35 บ้านหนองม่วง 2 2 0 4 9 1 3 0 13
36 บ้านทองหลางน้อย 2 1 1 4 4 7 3 0 14
37 บ้านโพนทอง 2 1 0 3 6 9 0 1 15
38 บ้านดอนไผ่ 2 1 0 3 6 0 2 0 8
39 บ้านปรางค์ 2 1 0 3 4 1 4 2 9
40 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 2 0 2 4 6 3 1 1 10
41 บ้านโนนสัง 2 0 1 3 9 7 3 2 19
42 วนาประชารัฐบำรุง 2 0 0 2 3 3 0 0 6
43 บ้านบุเสมาทอง 2 0 0 2 3 2 1 2 6
44 บ้านคึมมะอุ 2 0 0 2 3 0 1 1 4
45 บ้านตาจั่น 1 4 2 7 8 1 4 1 13
46 วานิชวิทยา 1 3 0 4 9 4 1 2 14
47 บ้านสระครก 1 3 0 4 3 5 2 5 10
48 บ้านหนองโคบาล 1 2 4 7 11 2 4 1 17
49 บ้านหินลาดหนองโดน 1 2 4 7 7 3 0 0 10
50 บ้านหนองแขม 1 2 2 5 8 1 0 0 9
51 บ้านดอนแร้ง 1 1 4 6 9 2 4 2 15
52 บัวใหญ่วิทยา 1 1 4 6 8 3 1 2 12
53 บ้านโนนเพ็ด 1 1 2 4 5 1 1 0 7
54 บ้านโคกเสี่ยว 1 1 0 2 5 4 3 4 12
55 บ้านหนองแสง 1 1 0 2 5 2 0 1 7
56 บ้านดงบัง 1 1 0 2 4 3 3 4 10
57 บ้านดอนคนทา 1 1 0 2 4 1 1 1 6
58 บ้านห้วยยาง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
59 บ้านดอนทะแยง 1 1 0 2 3 1 0 2 4
60 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1 0 1 2 6 4 2 4 12
61 บ้านหนองพลวง 1 0 1 2 5 1 1 0 7
62 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 0 1 2 4 3 4 2 11
63 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 0 1 2 3 6 1 3 10
64 บ้านหนองปรือคึมม่วง 1 0 1 2 3 4 1 0 8
65 บ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 1 0 1 2 3 3 0 0 6
66 บ้านโจด 1 0 1 2 3 1 0 1 4
67 บ้านหนองขามน้อย 1 0 1 2 3 0 0 1 3
68 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 1 2 2 2 2 0 6
69 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 บ้านทัพมะขาม 1 0 0 1 6 2 2 0 10
71 บ้านดอนเปล้า 1 0 0 1 6 2 1 0 9
72 บ้านอ้อยช้าง 1 0 0 1 6 2 1 0 9
73 บ้านนาแค 1 0 0 1 4 2 1 1 7
74 บ้านโคกสี 1 0 0 1 4 1 0 0 5
75 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 0 0 1 3 2 0 1 5
76 บ้านหนองสะเดา 1 0 0 1 3 2 0 1 5
77 บ้านโนนเต็ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 3 1 0 6
79 บ้านโนนมะเฟือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านตะโกทุ่ง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
81 บ้านฝาผนัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านตะหนอด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
83 บ้านโนนทองหลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองคอม 0 5 3 8 9 2 5 1 16
85 วัดบ้านหินแห่ 0 4 1 5 4 2 0 1 6
86 ชุมชนบ้านวัด 0 3 3 6 9 2 3 1 14
87 วัดบ้านโนนกอก 0 3 2 5 10 3 2 3 15
88 ปริยัติไพศาล 0 3 2 5 5 8 4 3 17
89 บ้านโนนดู่ 0 3 0 3 6 4 4 4 14
90 บ้านขามป้อม 0 3 0 3 4 4 2 4 10
91 บ้านสีสุก 0 2 3 5 5 4 2 0 11
92 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 0 2 2 4 10 3 0 0 13
93 บ้านหนองหว้าเอน 0 2 1 3 13 1 1 5 15
94 ไทยรัฐวิทยา 18 0 2 1 3 7 1 1 0 9
95 บ้านเก่าค้อ 0 2 1 3 3 7 1 5 11
96 บ้านขามเวียน 0 2 1 3 1 1 1 2 3
97 บ้านไทรโยง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
98 บ้านนาดอนบก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
99 บ้านโนนสำราญ 0 1 2 3 9 7 2 4 18
100 บ้านตลุกพลวง 0 1 2 3 6 5 3 1 14
101 บ้านน้อยหนองหนาด 0 1 1 2 5 6 1 0 12
102 บ้านตลุกสาหร่าย 0 1 1 2 4 2 2 1 8
103 บ้านหนองกก 0 1 1 2 3 0 0 0 3
104 บ้านอุทัยทอง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
105 บ้านโคกตะพาบ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
106 บ้านหนองขามนาดี 0 1 0 1 3 2 1 0 6
107 บ้านตะโก 0 1 0 1 3 2 0 2 5
108 ห้วยไหวัฒนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 บ้านโสกสนวน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
110 บ้านเก่างิ้ว 0 1 0 1 3 0 1 1 4
111 วัดบ้านสีดา 0 1 0 1 2 3 1 0 6
112 บ้านคูขาด 0 1 0 1 2 1 2 1 5
113 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
114 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
115 บ้านโสกงูเหลือม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 ขามเตี้ยพิทยาคม 0 0 3 3 6 3 2 3 11
117 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 0 0 2 2 6 2 0 4 8
118 บ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) 0 0 1 1 5 5 4 0 14
119 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
120 บ้านหลุบกุง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
121 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
122 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 0 1 1 3 1 1 0 5
123 บ้านดอนชุมช้าง 0 0 1 1 3 0 2 0 5
124 เทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) 0 0 1 1 2 5 2 0 9
125 บ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 2 1 0 1 3
126 บ้านวังโพธิ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านโนนรัง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
128 บ้านตาชู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0 0 5 1 1 2 7
131 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) 0 0 0 0 3 3 1 2 7
132 บ้านเสมา 0 0 0 0 3 1 3 1 7
133 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
134 เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0 0 3 1 1 2 5
135 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
136 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 2 2 2 1 6
138 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
139 บ้านทองหลาง(คง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 เบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
141 บ้านดอนหันโนนเพ็ด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 วัดบ้านมะค่า 0 0 0 0 1 5 1 1 7
143 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
144 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
146 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
148 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองบง(แก้งฯ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านโคกเพ็ด(คง) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 บ้านแฝก 0 0 0 0 1 1 1 2 3
152 วัดบ้านดอนโก่ย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
153 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านหนองบัวสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 2 2
158 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
159 บ้านมะค่า(คง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
163 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
164 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
165 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
166 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
170 วัดบ้านสามเมือง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
171 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 วังโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านศาลาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
178 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
179 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านตลุกหินปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 177 151 516 862 420 242 198 1,524