สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 30 7 2 7 39
2 อมรศิลป์ 22 7 4 2 33
3 วันครู 2502 20 3 6 2 29
4 บ้านสระสี่เหลี่ยม 19 8 2 1 29
5 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 18 6 6 1 30
6 บ้านหนองตาด 16 9 12 8 37
7 บ้านตากิ่ม 16 2 1 0 19
8 บ้านดอนตะหนิน 15 3 1 3 19
9 บ้านหนองบัวกระจาย 14 10 2 2 26
10 บ้านประคำ 13 9 5 2 27
11 บ้านโนนระเวียง 13 5 5 4 23
12 ชุมชนบ้านเหลื่อม 13 4 1 1 18
13 บ้านหมัน 13 3 2 0 18
14 บ้านหนองหว้าเอน 13 1 1 5 15
15 บ้านหนองบัวทุ่ง 12 4 1 1 17
16 บ้านดอนกลาง 12 0 0 3 12
17 บ้านศาลาหนองขอน 11 6 6 1 23
18 บ้านหนองโคบาล 11 2 4 1 17
19 บ้านตะโกโคก 10 4 2 1 16
20 บ้านปอบิด 10 4 1 0 15
21 วัดบ้านโนนกอก 10 3 2 3 15
22 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 10 3 0 0 13
23 บ้านดอนใหญ่ 10 0 2 1 12
24 บ้านโนนสัง 9 7 3 2 19
25 บ้านโนนสำราญ 9 7 2 4 18
26 บ้านด่านช้าง 9 6 2 0 17
27 บ้านหนองเต่า 9 5 4 4 18
28 วานิชวิทยา 9 4 1 2 14
29 บ้านหนองคอม 9 2 5 1 16
30 บ้านดอนแร้ง 9 2 4 2 15
31 ชุมชนบ้านวัด 9 2 3 1 14
32 บ้านหนองม่วง 9 1 3 0 13
33 บ้านแดงน้อย 8 11 10 4 29
34 บ้านหนองปรือโป่ง 8 8 3 3 19
35 ชุมชนบ้านช่อระกา 8 3 2 0 13
36 บัวใหญ่วิทยา 8 3 1 2 12
37 บ้านตาจั่น 8 1 4 1 13
38 บ้านหนองหว้า 8 1 3 3 12
39 บ้านหนองแขม 8 1 0 0 9
40 บ้านกระถิน 8 0 0 0 8
41 วัดบ้านไร่ 7 5 6 5 18
42 บ้านหนองกระทุ่ม 7 5 1 2 13
43 บ้านหินลาดหนองโดน 7 3 0 0 10
44 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 7 1 1 1 9
45 ไทยรัฐวิทยา 18 7 1 1 0 9
46 บ้านหนองบัว(คง) 7 0 0 0 7
47 บ้านโพนทอง 6 9 0 1 15
48 บ้านตลุกพลวง 6 5 3 1 14
49 บ้านโนนดู่ 6 4 4 4 14
50 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 6 4 2 4 12
51 ขามเตี้ยพิทยาคม 6 3 2 3 11
52 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 6 3 1 1 10
53 บ้านทัพมะขาม 6 2 2 0 10
54 บ้านดอนเปล้า 6 2 1 0 9
55 บ้านอ้อยช้าง 6 2 1 0 9
56 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 6 2 0 4 8
57 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 6 2 0 2 8
58 บ้านดอนไผ่ 6 0 2 0 8
59 บ้านหนองพรานปาน 6 0 0 0 6
60 ปริยัติไพศาล 5 8 4 3 17
61 บ้านน้อยหนองหนาด 5 6 1 0 12
62 บ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) 5 5 4 0 14
63 บ้านคอนเมือง 5 5 0 0 10
64 บ้านโคกเสี่ยว 5 4 3 4 12
65 บ้านสีสุก 5 4 2 0 11
66 บ้านหนองแสง 5 2 0 1 7
67 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 5 1 1 2 7
68 บ้านโนนเพ็ด 5 1 1 0 7
69 บ้านหนองพลวง 5 1 1 0 7
70 บ้านทองหลางน้อย 4 7 3 0 14
71 บ้านขามป้อม 4 4 2 4 10
72 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 4 3 4 2 11
73 บ้านดงบัง 4 3 3 4 10
74 บ้านอุทัยทอง 4 3 0 1 7
75 บ้านตลุกสาหร่าย 4 2 2 1 8
76 บ้านเมืองคง 4 2 1 1 7
77 บ้านนาแค 4 2 1 1 7
78 วัดบ้านหินแห่ 4 2 0 1 6
79 บ้านปรางค์ 4 1 4 2 9
80 บ้านดอนคนทา 4 1 1 1 6
81 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 4 1 1 0 6
82 บ้านโคกสี 4 1 0 0 5
83 บ้านโคกตะพาบ 4 0 1 1 5
84 บ้านห้วยยาง 4 0 1 0 5
85 บ้านเก่าค้อ 3 7 1 5 11
86 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 6 1 3 10
87 บ้านสระครก 3 5 2 5 10
88 บ้านหนองปรือคึมม่วง 3 4 1 0 8
89 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) 3 3 1 2 7
90 วนาประชารัฐบำรุง 3 3 0 0 6
91 บ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 3 3 0 0 6
92 บ้านบุเสมาทอง 3 2 1 2 6
93 บ้านหนองขามนาดี 3 2 1 0 6
94 บ้านหลุบกุง 3 2 1 0 6
95 บ้านตะโก 3 2 0 2 5
96 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 3 2 0 1 5
97 บ้านหนองสะเดา 3 2 0 1 5
98 บ้านเสมา 3 1 3 1 7
99 บ้านแก้งสนามนาง 3 1 2 1 6
100 บ้านหนองตะไก้ 3 1 2 1 6
101 เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 3 1 1 2 5
102 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 3 1 1 0 5
103 บ้านดอนทะแยง 3 1 0 2 4
104 บ้านโจด 3 1 0 1 4
105 บ้านดอนฆ่าเสือ 3 1 0 1 4
106 บ้านโนนเต็ง 3 1 0 0 4
107 ห้วยไหวัฒนา 3 1 0 0 4
108 บ้านโสกสนวน 3 1 0 0 4
109 บ้านดอนชุมช้าง 3 0 2 0 5
110 บ้านคึมมะอุ 3 0 1 1 4
111 บ้านเก่างิ้ว 3 0 1 1 4
112 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 1 3
113 บ้านไทรโยง 3 0 0 1 3
114 บ้านหนองกก 3 0 0 0 3
115 บ้านเพ็ดน้อย 3 0 0 0 3
116 เทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) 2 5 2 0 9
117 บ้านห้วยทราย 2 3 1 0 6
118 วัดบ้านสีดา 2 3 1 0 6
119 บ้านโสกน้ำขุ่น 2 2 2 1 6
120 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 2 2 2 0 6
121 บ้านคูขาด 2 1 2 1 5
122 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 2 1 1 0 4
123 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 2 1 1 0 4
124 บ้านโคกเพ็ด 2 1 0 1 3
125 บ้านโนนมะเฟือง 2 1 0 0 3
126 บ้านทองหลาง(คง) 2 1 0 0 3
127 บ้านตะโกทุ่ง 2 0 2 0 4
128 เบญจราษฎร์ศึกษา 2 0 1 0 3
129 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
130 บ้านฝาผนัง 2 0 0 0 2
131 บ้านนาดอนบก 2 0 0 0 2
132 บ้านดอนหันโนนเพ็ด 2 0 0 0 2
133 วัดบ้านมะค่า 1 5 1 1 7
134 บ้านตะคร้อโนนทอง 1 2 1 0 4
135 บ้านหนองจาน 1 2 1 0 4
136 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 1 3
137 บ้านกระพี้ 1 2 0 1 3
138 วัดกู่สามัคคี 1 2 0 1 3
139 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1 2 0 0 3
140 บ้านหนองบง(แก้งฯ) 1 2 0 0 3
141 บ้านโคกเพ็ด(คง) 1 2 0 0 3
142 บ้านขามเวียน 1 1 1 2 3
143 บ้านแฝก 1 1 1 2 3
144 บ้านตะหนอด 1 1 1 1 3
145 วัดบ้านดอนโก่ย 1 1 1 1 3
146 บ้านขามหนองแวง 1 1 1 0 3
147 บ้านหนองม่วงช่างพิม 1 1 1 0 3
148 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 1 0 3
149 วัดบ้านเมืองสูง 1 1 1 0 3
150 บ้านหนองบัวสามัคคี 1 1 0 2 2
151 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 1 2
152 บ้านโนนกระพี้วิทยา 1 1 0 1 2
153 บ้านวังโพธิ์ 1 1 0 0 2
154 บ้านโนนรัง 1 0 1 1 2
155 บ้านโนนทองหลาง 1 0 0 0 1
156 บ้านโสกงูเหลือม 1 0 0 0 1
157 บ้านตาชู 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองสะแก 1 0 0 0 1
159 บ้านมะค่า(คง) 1 0 0 0 1
160 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองแวง 0 3 1 0 4
163 บ้านกู่ 0 3 0 1 3
164 บ้านหญ้าคา 0 3 0 0 3
165 บ้านโคกน้อย 0 2 1 1 3
166 บ้านป่าหวาย 0 2 1 0 3
167 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 1
168 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 1
169 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 1
170 วัดบ้านสามเมือง 0 1 0 1 1
171 บ้านกอก 0 1 0 0 1
172 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองบง 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
175 วังโพน 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านศาลาดิน 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 1
178 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 1 1 1
179 บ้านศรีนิมิต 0 0 1 0 1
180 บ้านห้วยโจด 0 0 1 0 1
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 2 0
182 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 1 0
183 บ้านตลุกหินปูน 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 0
รวม 862 420 242 198 1,722