สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 35 8 2 8 45
2 อมรศิลป์ 22 7 4 2 33
3 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 20 7 6 1 33
4 วันครู 2502 20 3 6 2 29
5 บ้านสระสี่เหลี่ยม 19 8 2 1 29
6 บ้านหนองหว้า 18 3 4 3 25
7 บ้านหนองตาด 16 9 12 8 37
8 บ้านหนองบัวทุ่ง 16 5 1 1 22
9 บ้านตากิ่ม 16 2 1 0 19
10 บ้านดอนกลาง 16 0 0 3 16
11 บ้านดอนตะหนิน 15 3 1 3 19
12 บ้านหนองบัวกระจาย 14 10 2 2 26
13 บ้านตาจั่น 14 1 4 1 19
14 บ้านหนองปรือโป่ง 13 11 4 3 28
15 บ้านประคำ 13 9 5 2 27
16 บ้านโนนสำราญ 13 7 3 4 23
17 บ้านหนองคอม 13 6 6 2 25
18 บ้านโนนระเวียง 13 5 5 4 23
19 บ้านหนองเต่า 13 5 4 4 22
20 ชุมชนบ้านเหลื่อม 13 4 1 1 18
21 บ้านหมัน 13 3 2 0 18
22 บ้านหนองหว้าเอน 13 1 1 5 15
23 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 12 6 2 5 20
24 บ้านศาลาหนองขอน 11 6 6 1 23
25 บ้านดอนแร้ง 11 3 4 2 18
26 บ้านหนองโคบาล 11 2 4 1 17
27 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 11 2 0 2 13
28 บ้านตะโกโคก 10 4 2 1 16
29 บ้านปอบิด 10 4 1 0 15
30 วัดบ้านโนนกอก 10 3 2 3 15
31 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 10 3 0 0 13
32 บ้านดอนใหญ่ 10 0 2 1 12
33 บ้านแดงน้อย 9 13 10 4 32
34 บ้านโนนสัง 9 7 3 2 19
35 บ้านด่านช้าง 9 6 2 0 17
36 บ้านโนนดู่ 9 5 5 4 19
37 วานิชวิทยา 9 4 1 2 14
38 ชุมชนบ้านวัด 9 2 3 1 14
39 บ้านหนองม่วง 9 1 3 0 13
40 ชุมชนบ้านช่อระกา 8 3 2 0 13
41 บัวใหญ่วิทยา 8 3 1 2 12
42 บ้านอ้อยช้าง 8 3 1 0 12
43 บ้านหนองแขม 8 1 0 0 9
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 0 0 0 8
45 บ้านกระถิน 8 0 0 0 8
46 บ้านโพนทอง 7 9 0 1 16
47 บ้านตลุกพลวง 7 6 3 1 16
48 วัดบ้านไร่ 7 5 6 5 18
49 บ้านหนองกระทุ่ม 7 5 1 2 13
50 บ้านหินลาดหนองโดน 7 3 0 0 10
51 บ้านหนองแสง 7 2 0 1 9
52 บ้านโคกสี 7 2 0 0 9
53 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 7 1 1 1 9
54 ไทยรัฐวิทยา 18 7 1 1 0 9
55 บ้านหนองบัว(คง) 7 0 0 0 7
56 ปริยัติไพศาล 6 9 4 4 19
57 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 6 4 1 1 11
58 ขามเตี้ยพิทยาคม 6 3 2 3 11
59 บ้านทัพมะขาม 6 2 2 0 10
60 บ้านดอนเปล้า 6 2 1 0 9
61 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 6 2 0 4 8
62 บ้านดอนไผ่ 6 0 2 0 8
63 บ้านหนองพรานปาน 6 0 0 0 6
64 บ้านน้อยหนองหนาด 5 6 1 0 12
65 บ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) 5 5 4 0 14
66 บ้านคอนเมือง 5 5 0 0 10
67 บ้านโคกเสี่ยว 5 4 3 4 12
68 บ้านคูขาด 5 4 2 1 11
69 บ้านสีสุก 5 4 2 0 11
70 บ้านหนองปรือคึมม่วง 5 4 1 0 10
71 บ้านหนองขามนาดี 5 2 1 0 8
72 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 5 1 1 2 7
73 บ้านโนนเพ็ด 5 1 1 0 7
74 บ้านหนองพลวง 5 1 1 0 7
75 บ้านทองหลางน้อย 4 7 3 0 14
76 บ้านเก่าค้อ 4 7 1 5 12
77 บ้านขามป้อม 4 4 2 5 10
78 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 4 3 4 2 11
79 บ้านดงบัง 4 3 3 4 10
80 บ้านหลุบกุง 4 3 1 0 8
81 บ้านอุทัยทอง 4 3 0 1 7
82 บ้านตลุกสาหร่าย 4 2 2 1 8
83 บ้านเมืองคง 4 2 1 1 7
84 บ้านนาแค 4 2 1 1 7
85 วัดบ้านหินแห่ 4 2 0 1 6
86 บ้านปรางค์ 4 1 4 2 9
87 บ้านดอนคนทา 4 1 1 1 6
88 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 4 1 1 0 6
89 บ้านโคกตะพาบ 4 0 1 1 5
90 บ้านห้วยยาง 4 0 1 0 5
91 บ้านหนองขามน้อย 4 0 0 1 4
92 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 6 1 3 10
93 บ้านสระครก 3 5 2 5 10
94 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) 3 3 1 2 7
95 วนาประชารัฐบำรุง 3 3 0 0 6
96 บ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 3 3 0 0 6
97 บ้านบุเสมาทอง 3 2 1 2 6
98 บ้านตะโก 3 2 0 2 5
99 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 3 2 0 1 5
100 บ้านหนองสะเดา 3 2 0 1 5
101 บ้านเสมา 3 1 3 1 7
102 บ้านแก้งสนามนาง 3 1 2 1 6
103 บ้านหนองตะไก้ 3 1 2 1 6
104 เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 3 1 1 2 5
105 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 3 1 1 0 5
106 บ้านดอนทะแยง 3 1 0 2 4
107 บ้านโจด 3 1 0 1 4
108 บ้านดอนฆ่าเสือ 3 1 0 1 4
109 บ้านโนนเต็ง 3 1 0 0 4
110 ห้วยไหวัฒนา 3 1 0 0 4
111 บ้านโสกสนวน 3 1 0 0 4
112 บ้านดอนชุมช้าง 3 0 2 0 5
113 บ้านเพ็ดน้อย 3 0 2 0 5
114 บ้านคึมมะอุ 3 0 1 1 4
115 บ้านเก่างิ้ว 3 0 1 1 4
116 บ้านไทรโยง 3 0 0 1 3
117 บ้านนาดอนบก 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองกก 3 0 0 0 3
119 เทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) 2 5 2 0 9
120 บ้านห้วยทราย 2 3 1 0 6
121 วัดบ้านสีดา 2 3 1 0 6
122 บ้านโสกน้ำขุ่น 2 2 2 1 6
123 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 2 2 2 0 6
124 บ้านกระพี้ 2 2 1 1 5
125 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 2 1 1 0 4
126 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 2 1 1 0 4
127 บ้านโคกเพ็ด 2 1 0 1 3
128 บ้านโนนมะเฟือง 2 1 0 0 3
129 บ้านทองหลาง(คง) 2 1 0 0 3
130 บ้านตะโกทุ่ง 2 0 2 0 4
131 บ้านโนนรัง 2 0 1 1 3
132 เบญจราษฎร์ศึกษา 2 0 1 0 3
133 บ้านฝาผนัง 2 0 0 0 2
134 บ้านดอนหันโนนเพ็ด 2 0 0 0 2
135 วัดบ้านมะค่า 1 5 1 1 7
136 บ้านตะคร้อโนนทอง 1 2 1 0 4
137 บ้านหนองจาน 1 2 1 0 4
138 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 1 3
139 วัดกู่สามัคคี 1 2 0 1 3
140 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองบง(แก้งฯ) 1 2 0 0 3
142 บ้านโคกเพ็ด(คง) 1 2 0 0 3
143 บ้านขามเวียน 1 1 1 2 3
144 บ้านแฝก 1 1 1 2 3
145 บ้านตะหนอด 1 1 1 1 3
146 วัดบ้านดอนโก่ย 1 1 1 1 3
147 บ้านขามหนองแวง 1 1 1 0 3
148 บ้านหนองม่วงช่างพิม 1 1 1 0 3
149 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 1 0 3
150 วัดบ้านเมืองสูง 1 1 1 0 3
151 บ้านหนองบัวสามัคคี 1 1 0 2 2
152 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 1 2
153 บ้านโนนกระพี้วิทยา 1 1 0 1 2
154 บ้านวังโพธิ์ 1 1 0 0 2
155 บ้านโนนทองหลาง 1 0 0 0 1
156 บ้านโสกงูเหลือม 1 0 0 0 1
157 บ้านตาชู 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองสะแก 1 0 0 0 1
159 บ้านมะค่า(คง) 1 0 0 0 1
160 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองแวง 0 4 1 1 5
163 บ้านกู่ 0 3 0 1 3
164 บ้านหญ้าคา 0 3 0 0 3
165 บ้านโคกน้อย 0 2 1 1 3
166 บ้านป่าหวาย 0 2 1 0 3
167 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 1
168 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 1
169 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 1
170 วัดบ้านสามเมือง 0 1 0 1 1
171 บ้านกอก 0 1 0 0 1
172 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองบง 0 1 0 0 1
174 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
175 วังโพน 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านศาลาดิน 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 1
178 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 1 1 1
179 บ้านศรีนิมิต 0 0 1 0 1
180 บ้านห้วยโจด 0 0 1 0 1
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 2 0
182 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 1 0
183 บ้านตลุกหินปูน 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 0
รวม 956 448 250 204 1,654