หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 62 35 66.04% 8 15.09% 2 3.77% 8 15.09% 53
2 โรงเรียนอมรศิลป์ 38 22 62.86% 7 20% 4 11.43% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 42 20 60.61% 7 21.21% 5 15.15% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 33 19 63.33% 8 26.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
5 โรงเรียนวันครู 2502 34 19 63.33% 3 10% 6 20% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 29 18 64.29% 3 10.71% 4 14.29% 3 10.71% 28
7 โรงเรียนบ้านหนองตาด 49 16 35.56% 9 20% 12 26.67% 8 17.78% 45
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 25 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 23 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
10 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 24 15 68.18% 3 13.64% 1 4.55% 3 13.64% 22
11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32 15 83.33% 0 0% 0 0% 3 16.67% 18
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 37 14 50% 10 35.71% 2 7.14% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนบ้านตาจั่น 25 14 73.68% 1 5.26% 3 15.79% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 34 13 41.94% 11 35.48% 4 12.9% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนบ้านประคำ 40 13 44.83% 9 31.03% 5 17.24% 2 6.9% 29
16 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 31 13 48.15% 7 25.93% 3 11.11% 4 14.81% 27
17 โรงเรียนบ้านหนองคอม 30 13 48.15% 6 22.22% 6 22.22% 2 7.41% 27
18 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 31 13 48.15% 5 18.52% 5 18.52% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 27 13 50% 5 19.23% 4 15.38% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 20 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านหมัน 19 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 20 13 65% 1 5% 1 5% 5 25% 20
23 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 27 11 45.83% 6 25% 6 25% 1 4.17% 24
24 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 28 11 45.83% 6 25% 2 8.33% 5 20.83% 24
25 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 24 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 19 11 61.11% 2 11.11% 4 22.22% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 21 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 19 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านปอบิด 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
30 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
31 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 14 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 36 9 25% 13 36.11% 10 27.78% 4 11.11% 36
34 โรงเรียนบ้านโนนสัง 25 9 42.86% 7 33.33% 3 14.29% 2 9.52% 21
35 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 20 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
36 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 26 9 39.13% 5 21.74% 5 21.74% 4 17.39% 23
37 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 16 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 17 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
39 โรงเรียนวานิชวิทยา 17 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
41 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 18 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านหนองแขม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 14 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านกระถิน 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านโพนทอง 19 7 43.75% 8 50% 0 0% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 21 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
48 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 23 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 5 22.73% 22
49 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านหนองแสง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านโคกสี 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 15 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนปริยัติไพศาล 29 6 26.09% 9 39.13% 4 17.39% 4 17.39% 23
57 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 16 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
59 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 13 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 12 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
62 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 15 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 22 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
67 โรงเรียนบ้านสีสุก 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านคูขาด 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 16 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 20 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 15 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
75 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 28 4 23.53% 7 41.18% 1 5.88% 5 29.41% 17
76 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) 14 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 13
77 โรงเรียนบ้านขามป้อม 17 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
78 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 18 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
79 โรงเรียนบ้านดงบัง 16 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
80 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 11 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านเมืองคง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านนาแค 11 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 15 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
92 โรงเรียนบ้านสระครก 16 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
93 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
94 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านตะโก 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
97 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 10 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านปรางค์ 11 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านเสมา 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 10 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 9 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านโจด 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านไทรโยง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองกก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนเทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) 12 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
120 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านกระพี้ 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านทองหลาง(คง) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านโนนรัง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
132 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 16 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
136 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองบง(แก้งฯ) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(คง) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านแฝก 8 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านขามเวียน 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
145 โรงเรียนบ้านตะหนอด 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านมะค่า(คง) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านตาชู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
163 โรงเรียนบ้านกู่ 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านกอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนวังโพน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
182 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]