หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]