หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 223 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 222 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]