ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน