ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 79.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป.หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป.หนองคาย เขต 1 62.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 56.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย สพป.หนองคาย เขต 1 51.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน