ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 76.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 76.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 75.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 75.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 73.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 73.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 70.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน