ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน