ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป.หนองคาย เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต 1 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 84.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 82.5 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน