ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต 1 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 85.5 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 84.75 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน