ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทวีดอนขม สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน