ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน