ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป.หนองคาย เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 67.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 17.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกองนาง สพป.หนองคาย เขต 1 15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 2.5 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน