ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 59.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 54.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 17.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป.หนองคาย เขต 1 15 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 5 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน