ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 76.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 70.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน