ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 88.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 82.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 82.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 76.16 เงิน 9  
10 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 74.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต 1 71.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน