ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน