ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 94.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป.หนองคาย เขต 1 80.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป.หนองคาย เขต 1 78.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 77.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 67.2 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน