ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวทราย สพป.หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน