ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนากอ สพป.หนองคาย เขต 1 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.หนองคาย เขต 1 67.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 60.75 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน