ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวหาดวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.หนองคาย เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 89.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง สพป.หนองคาย เขต 1 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต 1 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน