ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 85.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 83.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สพป.หนองคาย เขต 1 81.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 81.14 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน