ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนาง สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.หนองคาย เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน