ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน