ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนจอมมณี สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
12 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน