ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 81.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 76.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำทอน สพป.หนองคาย เขต 1 75.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากโสม สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน