ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน