ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 82.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 78.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 75.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 73.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 73.4 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน