ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน