ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนาง สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน