ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน