ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน