ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน