ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 88.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 88.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป.หนองคาย เขต 1 82.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 78.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 78.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 76.4 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน